Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Aşağıda, Work in Mena ve Kullanıcı arasındaki kullanım şartları yer almaktadır. Work in Mena istediği zaman herhangi bir ihbar veya bildirimde bulunmaksızın kullanım koşullarını değiştirebilir. Kullanıcı işbu İnternet Sitesine girerek, İnternet Sitesinde dolaşarak ve/veya İnternet Sitesini kullanarak işbu şartları okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini, işbu şartlar ve ilgili tüm kanun ve diğer hukuki düzenlemelerle bağlı olduğunu kabul eder. İşbu kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız bu internet sitesini kullanmayınız.

Taraflar

İşbu sözleşme; www.workinmena.com dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin açıklamalardan oluşan işbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle tüm ekleri ile birlikte “Sözleşme” olarak anılacaktır)“ Ziaur Rahman Cad. 285. Sok. No: 14/3 Çankaya/Ankara” adresinde mukim Emrina AŞ. (bundan böyle kısaca “Work in Mena” olarak anılacaktır) ile www.workinmena.com ‘a üye olmaya elektronik olarak onay veren “Üye” arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Tanımlar

“www.workinmena.com”: www.workinmena.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

“Kullanıcı”: “www.workinmena.com”a çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

“Üye”: www.workinmena.com ‘a üye olan ve “www.workinmena.com” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

Üyelik”: “www.workinmena.com”nın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından “www.workinmena.com”a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve “Work in Mena” tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Taşeron Firma”: www.workinmena.com ‘a üye olan ve “www.workinmena.com” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, talep oluşturabilen ve kendi belirttiği iş alanı dahilinde teklif verebilen firma veya kişilerdir.

Müteahhit”: ”: www.workinmena.com ‘a üye olan ve “www.workinmena.com” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan talep oluşturabilen fakat teklif veremeyen firma veya kişilerdir.

“Talep”:  Taşeron veya Müteahhit tarafından oluşturulabilen form yapısıdır.

“Teklif”: Daha önce oluşturulmuş talep formuna istinaden Taşeron tarafından oluşturulabilen form yapısıdır.

Work in Mena Veri tabanı” : “www.workinmena.com” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “Work in Mena’na ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanı.

4.1. Bu İnternet Sitesi bilgilendirme amacıyla, iyi niyetle hazırlanmıştır. Work in Mena, doğru ve kesin bilgi temin etmek için makul çaba sarf etmiş olmakla beraber, İnternet Sitesinde bulunan bilgilerin doğruluğu, tamlığı, yeterliliği veya güncelliğini garanti veya taahhüt etmez. İnternet Sitesinde veya bu siteden bağlantılarda yer verilen bilgileri kullanmadan doğan riskler bu bilgileri kullananlara aittir. İnternet Sitesinin kullanımından doğan ve doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Work in Mena’nın, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin ve Work in Mena’nın yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.2. Work in Mena işbu internet sitesi aracılığıyla gizli veya mülkiyeti başkalarına ait bilgi elde etmek istememektedir. Work in Mena, kendisine yollanan her türlü bilgiyi “GİZLİ OLMAYAN BİLGİ” olarak değerlendirecektir.

4.3. Kullanıcılar İnternet Sitesi’ndeki bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Yukarıda sayılan unsurların Work in Mena’nın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır.

4.4. Work in Mena, İnternet Sitesinde bilgi sağlamak suretiyle hiçbir lisans, telif hakkı, patent ve sair fikri mülkiyet hakkı vermiş olmaz.

4.5. İnternet Sitesi aracılığıyla ulaşılacak başka internet siteleri ile ilgili Work in Mena hiçbir taahhüt veya beyanda bulunmamaktadır. İnternet Sitesi dışında bulunan internet siteleri, Work in Mena’nın logosu olsa bile, Work in Mena’nın İnternet Sitesinden bağımsız olup, bu sitelerin içeriği üzerinde Work in Mena’nın hiçbir kontrolü bulunmamaktadır. Work in Mena, İnternet Sitesine giriş yapılmasını sağlayan başka internet sitelerinin içeriğini garanti ve taahhüt etmez ve başka herhangi bir internet sitesinden İnternet Sitesine yapılan bağlantılar Work in Mena’nın yazılı iznine tabidir.

4.6. Work in Mena’nın İnternet Sitesinin kullanımı sırasında bulaşabilecek virüslerden, solucanlardan, Truva atlarından (trojan) ve diğer tahrip edici nitelikteki öğeler nedeniyle bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Virüsler, solucan, Truva atları (trojan) ve diğer tahrip edici nitelikteki öğelere karşı gerekli tedbirleri almak tamamıyla Kullanıcının sorumluluğundadır. Siteden indireceğiniz projeler ve dosyalar için kendi bilgisayarınızda virüs taraması yaptırmalısınız. Kullanıcıların sisteme yüklediği, yayımladığı veya yayımlamadığı her türlü proje ve dosyaların telif hakkı korumaları yükleyenin sorumluluğundadır. Work in Menanın  herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.7.Work in Mena, İnternet Sitesi veya hiper bağlantılı diğer bir internet sitesinin kullanılması sonucunda doğacak (kar/iş/sözleşme kaybı, işin aksaması, bilgi işlem sistemlerinizdeki program veya başka verilerin kaybı da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan ötürü, bu nev’i zarar ihtimalleri kendisine açıkça haber verilmiş olsa bile, hiç kimseye karşı sorumlu değildir. Work in Mena oluşabilecek teknik arıza ve bakımlardan dolayı önceden haber vermeksizin ve sebep göstermeksizin sitenin yayınını kısa veya uzun süreli geçici olarak durdurabilir.

4.8. Work in Mena, işbu bildirimi güncellemek suretiyle işbu şartları dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirebilir. Work in Mena herhangi bir güncelleme veya değiştirme öncesinde İnternet Sitesi kullanıcılarını bilgilendirmekle yükümlü değildir. İnternet Sitesini kullanmak bu türden değişikliklerin kabul edildiği anlamına gelecektir.

4.9. Kullanıcı İnternet Sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanamaz ve Work in Mena’nın veya kiralanan sunucunun teknik altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapamaz.

4.10. Work in Mena, İnternet Sitesinin aralıksız ve hatasız bir şekilde çalışacağını veya faaliyette bulunacağını garanti etmediği gibi, işbu internet sitesinin veya kiralanan sunucunun virüs ve diğer zararlı kodlardan arınmış olacağını da garanti etmez.

4.11. İnternet Sitesinin kullanımı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, kullanımdan kaynaklanan her türlü ihtilafı çözmeye ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir

4.12. “Kullanıcılar ve “Üyeler, “Portal” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, Work in Mena’nın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.13. “Kullanıcılar ve “Üyeler, Work in Mena’nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Work in Mena tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde Work in Mena tarafından yapılabilir. Work in Mena tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, “Kullanıcılar ve “Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği “Kullanıcı” veya “Üyeye  aittir.

4.14. Work in Mena, “www.workinmena.com” üzerinden “Kullanıcı” veya “Üyeler” tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası”, “Kullanım  Koşulları”  ve “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, ilan içeriklerini Work in Menanın reklam ve tanıtımlarında kullanabilir. Work in Mena aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “www.workinmena.com”un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

4.15. “www.workinmena.com” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde “Work in Mena Veri tabanından bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak “Work in Mena Veri tabanından yoğun şekilde bilgi çeken kişilerin T.C.K. Mad. 243 (1)’de belirtildiği üzere bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak, Work in Mena tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

4.16. “www.workinmena.com” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Work in Mena’nın “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “Work in Mena’nın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.17. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Work in Mena  işbu “Kullanım Koşulları”, Gizlilik Politikası ve “Üyelik Sözleşmesi ”sinden herhangi birini geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep sayılan hal veya hallerde Work in Mena’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep”, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Work in Mena gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

4.18. İşbu “Kullanım Koşulları” Work in Mena tarafından “www.workinmena.com”de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. “Kullanıcılar ve “Üyeler, işbu ”Kullanım Koşullarını ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “www.workinmena.com”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

Uploading
Color SWITCHER